Referensprojekt

Poema har en lång rad kunder/uppdragsgivare. Den största torde vara Bravida Sverige AB som har använt sig av Poemas tjänster i många delar av Sverige. Vidare finns uppdragsgivare som Vattenfall Fastigheter AB, Vattenfall Business Services Nordic AB, Utbildningsradion, Sveriges Radios förvaltnings AB, B&B tools AB, Nordea Bank AB men kanske framför allt ett antal större och mindre elinstallatörer som Nymans El, Midroc Electro AB, Goodtech AB, IT installationsteknik AB o. s. v. o. s. v.

Några exempel på ställen där Poema helt eller delvis utfört Dali programmeringen:

Täby köpcentrum

Marieberg köpcentrum (Örebro)

Valsta köpcentrum (bibliotek)

UR (utbildningsradions lokaler i tv-huset)

Kalmar Länssjukhus

Aberdeen (Stockholm)

Vattenfall (kontor Humlegården)

Rio (Stockholm)

Kv Svärdet (Stockholm)

Sofiahemmet

Quality Hotel (Södertälje)

Unionen (Stockholm)

ABG Sundal-Collier (Stockholm)

Nordea (Huvudkontor)

Solna tingshus

Allstars (nattklubb Gävle)

Värmdö kommunhus

Bauer (nattklubb Södermalm)

Bonniers responsmedier (Lidingö)

Advokatbyrå Magnusson (Stockholm)

Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (Örebro)

Karolinska sjukhuset

Södersjukhuset

Örebro bussdepå

Ceremonibyggnad "Stillheten" (Täby begravningsplats)


Salénhuset

Citrondesign (Stockholm)

Tensta Gymnasium (Stockholm)

Trängsund skola (Stockholm)

Kaffeknappen (Stockholm)

KTH (Stockholm)

o.s.v