Tjänster, Daliprogrammering

Poema innahar alla nödvändiga gränssnitt och erbjuder snabb programmering och/eller felsökning av belysningssystem som är av DALI-standarden. Därtill fungerar Poema ibland som "DALI-expertis" till elkonsulter. För detta senare finns en specifik tjänst enligt en annan prissättning än normala programmerings/felsökningsarbeten.